امروز شنبه, 11 تیر 1401 - Sun 07 03 2022
تابلو قله تشگر هماگ بر بام هرمزگان نصب شد

در تاریخ هجدهم آبانماه نود و هفت تابلو قله تشگر هماگ بر بام هرمزگان نصب شد سپاس از موسی فهیمی (دبیر) و علیرضا محسن پور (خزانه دار) هیات کوهنوردی استان هرمزگان و عظیم دبیری بابت نصب و ارسال گزارش ************


بستن


1396 © تمامی حقـوق این سـایت متعلق به هیات کوه نوردی استان هرمزگان می باشد .